تی دیتای تلگرام

تی دیتای تلگرام

همین حالا با ما تماس بگیرید.

توضیحات

  • تی دیتا اختصاصی تلگرام
  • با نام حقیقی ایرانی
  • دارای عکس پروفایل
  • دارای آیدی
  • صددرصد اختصاصی
  • صددرصد سالم و فعال
  • ❤️ ما همیشه همراه شما هستیم ❤️

❤️ پکیج سوم ❤️


۲۰۰ تی دیتا اختصاصی


تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت


با پروفایل کاملا ایرانی


صددرصد تضمینی و فعال


قیمت : ۸۵ هزار تومان

❤️ پکیج دوم ❤️


۱۰۰ تی دیتا اختصاصی


تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت


با پروفایل کاملا ایرانی


صددرصد تضمینی و فعال


قیمت : ۴۵ هزار تومان

❤️ پکیج اول ❤️

۵۰ تی دیتا اختصاصی


تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت


با پروفایل کاملا ایرانی


صددرصد تضمینی و فعال


قیمت : ۲۵ هزار تومان

❤️ پکیج ششم ❤️


۲۰۰۰ تی دیتا اختصاصی


تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت


با پروفایل کاملا ایرانی


صددرصد تضمینی و فعال


قیمت : ۶۸۰ هزار تومان

❤️ پکیج پنجم ❤️


۱۰۰۰ تی دیتا اختصاصی


تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت


با پروفایل کاملا ایرانی


صددرصد تضمینی و فعال


قیمت : ۳۵۰ هزار تومان

❤️ پکیج چهارم❤️


۵۰۰ تی دیتا اختصاصی


تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت


با پروفایل کاملا ایرانی


صددرصد تضمینی و فعال


قیمت : ۱۸۰ هزار تومان