تبلیغات متنی

لطفا پلن تبلیغات متنی خود را با دقت انتخاب نمایید.

در صورت نیاز به مشاوره قبل از سفارش با ما تماس بگیرید.

سایت موزیک


دامین اتوریتی : ۷


پیج اتوریتی : ۱۹


سایت : http://mysitemusic.ir


جایگاه : سایدبار سایت


کاملا فالو


تاثر گذاری بالا


قیمت یکماهه : ۹ هزار تومان


قیمت سه ماهه : ۲۵ هزار تومان

سایت سیلز


دامین اتوریتی : ۲۹


پیج اتوریتی : ۳۸


سایت : http://sitesales.ir


جایگاه : سایدبار سایت


کاملا فالو


تاثر گذاری بالا


قیمت یکماهه : ۱۸ هزار تومان


قیمت سه ماهه : ۴۵ هزار تومان

سایت موزیک


دامین اتوریتی : ۳۱


پیج اتوریتی : ۴۲


سایت : http://nex1music.me


جایگاه : سایدبار سایت


کاملا فالو


تاثر گذاری بالا


قیمت یکماهه : ۲۲ هزار تومان


قیمت سه ماهه : ۶۰ هزار تومان

فوتر سایت


قراردادن تبلیغ شما در فوتر سایت


کاملا فالو


تاثر گذاری بالا


قیمت یکماهه : ۳۵ هزار تومان


قیمت سه ماهه : ۹۰ هزار تومان

سایدبار قالب وبلاگ


جایگاه :  بخش قالب و ابزار وبلاگ


کاملا فالو


تاثر گذاری بالا


قیمت یکماهه : ۹ هزار تومان


قیمت سه ماهه : ۲۵ هزار تومان

سایدبار پیشواز


جایگاه : سایدبار بخش کدهای پیشواز


کاملا فالو


تاثر گذاری بالا


قیمت یکماهه : ۶ هزار تومان


قیمت سه ماهه : ۱۵ هزار تومان

انجمن سایت


جایگاه : فوتر انجمن سایت


کاملا فالو


تاثر گذاری بالا


قیمت یکماهه : ۳۵ هزار تومان


قیمت سه ماهه : ۹۰ هزار تومان

سایدبار وردپرس


جایگاه : سایدربار بخش آموزش وردپرس


کاملا فالو


تاثر گذاری بالا


قیمت یکماهه : ۷ هزار تومان


قیمت سه ماهه : ۱۸ هزار تومان

سایدبار سئو


جایگاه : سایدبار بخش آموزش سئو


کاملا فالو


تاثر گذاری بالا


قیمت یکماهه : ۷ هزار تومان


قیمت سه ماهه : ۱۸ هزار تومان